Igavene õpilane

Archive for the ‘teesid’ Category

Liivakella Seminari arutelu “Areng” teesid

Wednesday, September 15th, 2010 Posted in teesid | 1 Comment »

Teesid annavad ülevaate sellest, millised teemad ja küsimused tulevad konkreetses Seminari arutelus päevakorda. Seekord (15.10) arutleme, miks üldse on vaja Liivakella Seminari arutelusid ja sarnaseid elukestva õppe programme? Kuidas aitavad need minul ja Sinul inimesena areneda? Püüan selguse huvides sõnastada ...